Följ oss på Facebook

Arkiv

2023 Seminarium 2023-11-03
2023 Remissvar Boverket 2023-06-16
2023 Remissvar personlig assistans 2023-06-09
2023 Kallelse till Landsmöte 2023-04-19
2022 Kallelse till Landsmöte 2022-04-27
2022 Information till medlemmarna 2022-03-24
2021 Ingen ska lämnas utanför. Seminarium 20211029
2021 Tidningen DAGEN 29 sep 2021
2021 Webinarium 2021-04-16
2021 Remissvar Boverket 2021-04-09
2021 Ett ständigt misstroende mot assistansrättigheten
2020 Remissvar angående LSS utredningen
2020 Kallelse till digitalt landsmöte 20201023
2020 Ett svek mot personer med funktionsnedsättning 20201004
2020 Pressmeddelande till socialminister Lena Hallengren 20201003
2020 Modernare byggregler – remissvar 20200515
2020 Seminarium 20200327
2020 Kallelse till Landsmöte 20200327
2019 Yttrande angående andning och sondmatning 20191209
2019 Remissvar på betänkandet styrutredningen för funktionshinderpolitiken 20191127
2019 Seminarium 2019-10-25
2019 Remissyttrande angående nationell institution 20190522
2019 Remissyttrande angående hjälp med andning och sondmatning 20190418
2019 Uttalande från FÖRs landsmöte 2019
2019 Seminarium 2019-03-22
2019 Rapport från seminarium 2019-03-22
2019 Nyårshälsning 2019
2018 Vilket liv har vi rätt att leva?
2018 Ingen ska behöva leva i permanent fattigdom
2018 Remissvar på motion till Riksdagen 2017/18:4088
2018 Uttalande från FÖRs landsmöte 20180323
2018 Seminarium inför valet - 2018-03-23
2018 På sikt kan kostnaden för personlig assistans dubblas
2018 Nyårshälsning 2018
2017 Nyårshälsning 2017
2017 Remissvar om på lika villkor i hjäpmedelsförsörjningen 2017-10-26
2017 Rasera inte rätt till personlig assistans!
2017 Seminarium om förvaltningsrättsliga beslut 2017-10-05
2017 Funktionhinderspolitik utan funktionsförbättringar
2017 Kritisk analys av regeringens proposition 2017-06-21
2017 Uttalande till statsminister Stefan Löfven
2017 Seminarium 2017-04-28
2016 Nyårshälsning 2016
2016 Utvidgat skydd mot diskriminering 2016-10-18
2016 Seminarium 2016-10-14
2016 Remissyttrande bostadsstöd för äldre 2016-10-07
2016 Yttrande över remiss 2016-10-04
2016 Assistansersättningen har blivit regeringens sparko!
2016 Remissvar på "Ett reformerat bilstöd Ds 2015-9"
2016 Minnesanteckningar från seminariet 20160401
2016 Landsmöte och seminarium 2016-04-01
2016 Remissvar på stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning
2016 Brev till statsministern 2016-01-13
2015 Seminarium 2015-11-06
2015 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag mm
2015 Medlemsinformation 2015-05-05
2015 Seminarium 2015-04-10
2015 Nyårshälsning 2015
2014 Remissvar om assistansersättning 2014-06-23
2014 Remissvar om parkeringstillstånd 2014-05-22
2014 Medlemsinfo midsommar 2014
2014 Uttalande från Landsmöte 2014-03-28
2014 Seminarium 2014-03-28
2014 Nyårshälsning 2014
2013 Öppet brev till SKL nov 2013
2013 Seminarium 2013-09-20
2013 Infoblad midsommar 2013
2013 Infoblad påsken 2013
2013 Uttalande 2013-03-22
2013 Seminarium 2013-03-22
2012 Jul- och Nyårshälsning (20121227)
2012 Regeringen ignorerar FN-konvention (20121016)
2012 Rapport från FöRs seminarium om behovet av en tankesmedja (20120921)
2012 Bilaga till Rapport från FöRs seminarium - inledning vid seminariet (20120921)
2012 Seminarium 2012-09-21
2012 Midsommarhälsning 2012-06-20
2012 Brev till Gustav Fridolin 2012-05-25
2012 Brev till Jonas Sjöstedt 2012-05-25
2012 Brev till Annie Lööf 2012-05-25
2012 Brev till Stefan Löfven 2012-05-25
2012 Till Socialdemokraternas programkommision 2012-05-25
2012 Infoblad april 2012
2012 Seminarium 2012-03-23
2011 Jul- och Nyårshälsning 2011
2011 Debattartikel 'Moderaternas nonchalanta tystnad' 2011-11-23
2011 Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt 2011-10-20
2011 Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt 2011-09-27
2011 Seminarium 2011-09-16
2011 Infoblad Juni 2011
2011 Seminarium om mänskliga rättigheter 2011-02-18
2011 Nyårshälsning 2011
2010 Remissvar 2010-11-17
2010 Uttalande från landsmötet den 7 maj 2010
2010 Seminarium 7 maj 2010
2010 Infoblad Maj 2010
2010 Öppet brev till regeringen 2010-03-26
2010 Nyårskrönika 2010
2009 Infoblad oktober 2009
2009 Remissvar på förslag till ny PBL-lag 2009-08-24
2009 Infoblad juli 2009
2009 Remissvar på kulturutredningens betänkade SOU 2009:16
2009 Ja till palliativ vård. Nej till aktiv dödshjälp.
2008 Möjlighet att leva som andra
2008 Remissyttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande 2008-77
2008 Informationsblad - december 2008 (Jul- och Nyårskrönika)
2008 Broschyr om FöR:s krav på tillgänglighet
2008 Informationsblad - oktober 2008
2008 Remissvar ratificering av FN-konventionen - 2008-06-13
2008 Utdrag från Riksdagsdebatten - 2008-05-22
2008 LSS-kommitténs slutbetänkande
2008 Informationsblad - juni 2008
2008 Medlemsinformation från FöR - februari 2008
2008 Verksamhetsprogram för 2008
2007 Infoblad dec 2007
2006 Svar på Diskrimineringskommitténs betänkande - sept 2006
2005 Tillsynsmyndighet för färd- och riksfärdtjänsten - febr 2005
2005 Synpunkter på 'Diskriminering och tillgänglighet' - febr 2005
© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet    Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster