Följ oss på Facebook

Arkiv

2019 Seminarium 2019-03-22
2019 Nyårshälsning 2019
2018 Vilket liv har vi rätt att leva?
2018 Ingen ska behöva leva i permanent fattigdom
2018 Remissvar på motion till Riksdagen 2017/18:4088
2018 Uttalande från FÖRs landsmöte 20180323
2018 Seminarium inför valet - 2018-03-23
2018 På sikt kan kostnaden för personlig assistans dubblas
2018 Nyårshälsning 2018
2017 Rasera inte rätt till personlig assistans!
2017 Remissvar om på lika villkor i hjäpmedelsförsörjningen 2017-10-26
2017 Seminarium om förvaltningsrättsliga beslut 2017-10-05
2017 Funktionhinderspolitik utan funktionsförbättringar
2017 Kritisk analys av regeringens proposition 2017-06-21
2017 Uttalande till statsminister Stefan Löfven
2017 Seminarium 2017-04-28
2017 Nyårshälsning 2017
2016 Utvidgat skydd mot diskriminering 2016-10-18
2016 Remissyttrande bostadsstöd för äldre 2016-10-07
2016 Yttrande över remiss 2016-10-04
2016 Assistansersättningen har blivit regeringens sparko!
2016 Seminarium 2016-10-14
2016 Remissvar på stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning
2016 Minnesanteckningar från seminariet 20160401
2016 Remissvar på "Ett reformerat bilstöd Ds 2015-9"
2016 Landsmöte och seminarium 2016-04-01
2016 Brev till statsministern 2016-01-13
2016 Nyårshälsning 2016
2015 Seminarium 2015-11-06
2015 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag mm
2015 Medlemsinformation 2015-05-05
2015 Seminarium 2015-04-10
2015 Nyårshälsning 2015
2014 Remissvar om assistansersättning 2014-06-23
2014 Remissvar om parkeringstillstånd 2014-05-22
2014 Medlemsinfo midsommar 2014
2014 Uttalande från Landsmöte 2014-03-28
2014 Seminarium 2014-03-28
2014 Nyårshälsning 2014
2013 Öppet brev till SKL nov 2013
2013 Seminarium 2013-09-20
2013 Infoblad midsommar 2013
2013 Infoblad påsken 2013
2013 Uttalande 2013-03-22
2013 Seminarium 2013-03-22
2012 Jul- och Nyårshälsning (20121227)
2012 Regeringen ignorerar FN-konvention (20121016)
2012 Rapport från FöRs seminarium om behovet av en tankesmedja (20120921)
2012 Bilaga till Rapport från FöRs seminarium - inledning vid seminariet (20120921)
2012 Seminarium 2012-09-21
2012 Midsommarhälsning 2012-06-20
2012 Brev till Gustav Fridolin 2012-05-25
2012 Brev till Jonas Sjöstedt 2012-05-25
2012 Brev till Annie Lööf 2012-05-25
2012 Brev till Stefan Löfven 2012-05-25
2012 Till Socialdemokraternas programkommision 2012-05-25
2012 Infoblad april 2012
2012 Seminarium 2012-03-23
2011 Jul- och Nyårshälsning 2011
2011 Debattartikel "Moderaternas nonchalanta tystnad" 2011-11-23
2011 Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt 2011-10-20
2011 Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt 2011-09-27
2011 Seminarium 2011-09-16
2011 Infoblad Juni 2011
2011 Seminarium om mänskliga rättigheter 2011-02-18
2011 Nyårshälsning 2011
2010 Remissvar 2010-11-17
2010 Uttalande från landsmötet den 7 maj 2010
2010 Seminarium 7 maj 2010
2010 Infoblad Maj 2010
2010 Öppet brev till regeringen 2010-03-26
2010 Nyårskrönika 2010
2009 Infoblad oktober 2009
2009 Remissvar på förslag till ny PBL-lag 2009-08-24
2009 Infoblad juli 2009
2009 Remissvar på kulturutredningens betänkade SOU 2009:16
2009 Ja till palliativ vård. Nej till aktiv dödshjälp.
2008 Möjlighet att leva som andra
2008 Remissyttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande 2008-77
2008 Informationsblad - december 2008 (Jul- och Nyårskrönika)
2008 Broschyr om FöR:s krav på tillgänglighet
2008 Informationsblad - oktober 2008
2008 Remissvar ratificering av FN-konventionen - 2008-06-13
2008 Utdrag från Riksdagsdebatten - 2008-05-22
2008 LSS-kommitténs slutbetänkande
2008 Informationsblad - juni 2008
2008 Medlemsinformation från FöR - februari 2008
2008 Verksamhetsprogram för 2008
2007 Infoblad dec 2007
2006 Svar på Diskrimineringskommitténs betänkande - sept 2006
2005 Tillsynsmyndighet för färd- och riksfärdtjänsten - febr 2005
2005 Synpunkter på "Diskriminering och tillgänglighet" - febr 2005

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster     Logga in