Följ oss på Facebook

Styrelsen

Lars Hagström, ordförande, 072-211 84 83, Sunnanväg 2 P, 22226 Lund
Karin Westlund, v. ordförande, Stockholm
Anders Axelsson, ledamot, Ljungbyhed
Maria Johansson, ledamot,
Lars Lundström, ledamot, Sätila
Stefan Sundquist, ledamot, Sundbyberg
Tiina Nummi Södergren, ledamot, Huddinge

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster