Följ oss på Facebook

Möten/seminarier

Seminarium 20200327

INBJUDAN TILL SEMINARIUM
Hur ser riksdagspartiernas ungdomsförbund på villkoren för personer med funktionsnedsättning idag och i framtiden?

TID: Fredag den 27 mars 2020. klockan 13.00 – 16.00
PLATS: ABF huset (Sandlersalen), Sveavägen 41, Stockholm
Inbjudna ungdomsförbund att medverka är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Vi vänder oss i första hand till ordföranden och i andra hand till förbundens talesperson i funktionshinderpolitiska frågor.
Inbjudna deltagare till seminariet är medlemmar i FÖR, representanter för övrig funktionshinderrörelse, berörda myndigheter och enskilda personer som tycker detta är viktiga samhällsfrågor. Funktionshinderförbundens ungdomsförbund är särskilt inbjudna.
Anmälan om deltagande senast den 13 mars 2020. Mejla den till fordelaktighet@gmail.com
Exempel på frågor som vi vill få belysta på seminariet:
Hur ser riksdagspartiernas ungdomsförbund på villkoren för personer med funktionsnedsättningar i dagens Sverige?
Vilken funktionshinderpolitik vill riksdagspartiernas ungdomsförbund föra om ni hade makten - idag och i framtiden?
Vad vill riksdagspartiernas ungdomsförbund göra när det gäller villkoren för personer med funktionsnedsättning som är bättre än som moderpartierna lyckats med?
Vilka är de viktigaste reformer som riksdagspartiernas ungdomsförbund vill föreslå för att personer med funktionsnedsättningar ska uppnå full delaktighet och jämlikhet?
Barnkonventionen är idag svensk lag. Tycker riksdagspartiernas ungdomsförbund att även konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ska bli svensk lag?
Lund den 28 januari 2020
Välkommen!
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
http://www.fordelaktighet.se/
Styrelsen, gm
Lars Hagström, ordförande
Epost: fordelaktighet@gmail.com
Seminariet arrangeras i samarbete med ABF Stockholm

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster     Logga in