Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet

Följ oss på Facebook

Övrigt

Vilka är vi och vad vill vi!Vilka är vi och vad vill vi!

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets mål är att människor med funktionsnedsättningar utifrån ett medborgarperspektiv ska uppnå full delaktighet och jämlikhet. Alla ska kunna leva och röra sig fritt i ett samhälle skapat för alla.
Alla kan bli medlem i FÖR. Men för att vara valbar och för att företräda förbundet krävs att du har en funktionsnedsättning. Du är naturligtvis annars välkommen att bli solidaritetsmedlem.
FÖR ska vara en initierad röst grundad på egna erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning i dagens samhälle. Det innebär att vi ska synliggöra begränsande och förtryckande strukturer som leder till ojämlika levnadsförhållanden och utestängning. Det innebär att vi ska delta i samhällsdebatten med våra värderingar och kunskaper. Det innebär att vi ska vara konstruktiva och konkreta i vår kritik och i våra förslag.
De vi vill nå och påverka är i första hand ansvariga politiker och myndigheter, men även den allmänna opinionen.
Ett återkommande inslag i FÖR:s verksamhet sedan vi bildades 2001 är temaanknutna seminarier där riksdagspartiernas funktionshinderpolitiska talespersoner ofta har medverkat. Våra seminarier har blivit något av FÖR:s kännetecken. Vi försöker sprida vårt budskap genom artiklar i massmedia och genom att delta i aktuella debatter. Vi strävar ständigt att bli tydligare och effektivare i vårt opinionsbildande arbete. All verksamhet i FÖR bärs upp av medlemmarna både praktiskt och ekonomiskt. Vi har inget kansli till vår hjälp och inga bidrag förutom medlemsavgifter och gåvor.
Vi lever i en tid då kampen för likvärdiga villkor för personer med funktionsnedsättningar – våra villkor – är nödvändig och blir allt viktigare.
Dra ditt strå till stacken. Bli medlem i FÖR!
Medlemsavgiften för 2020 är 200 kr för ett år eller ett frivilligt högre belopp. Du sätter in den på Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets plusgironummer är: 17 90 25 -2.
Ange på inbetalningen om du "anser dig ha en funktionsnedsättning”, eller om du vill vara solidaritetsmedlem. Det är endast medlemmar med funktionsnedsättning som har rösträtt och är valbara till förtroendeuppdrag.
Med vänlig hälsning
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
http://www.fordelaktighet.se/
Mejladress: fordelaktighet@gmail.com
Styrelsen gm
Lars Hagström, ordförande

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster