Följ oss på Facebook

Medlem

Hur blir jag medlem?

Du är välkommen som medlem i Förbundet FÖR Delaktighet och Jämlikhet som:
  1. Person med funktionsnedsättning
    Medlemskap som medför närvarorätt, yttranderätt, rösträtt, förslagsrätt och valbarhet inom organisationen har enbart för den som anser sig ha en funktionsnedsättning.
  2. Solidaritetsmedlem
    Medlemskap som medför närvarorätt, yttranderätt och kan erhållas av den som inte anser sig ha ett funktionshinder.
Medlemsavgiften är 200 kr. Om du vill kan du betala ett frivilligt högre belopp. Vi är helt beroende av medlemsavgifterna eftersom vi inte får statsbidrag.
  • Vid betalning anger du Funktionshindrad eller Solidaritetsmedlem
  • Betala 200 kr till Plusgirokonto 17 90 25 - 2
  • Meddela oss din mailadress så får du medlemsinformation.
För mer information eller få mailutskick kontakta vår ordförande Lars Hagström.


© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster