Följ oss på Facebook

Gör ”vår” FN-konvention till svensk lag!

Till Statsminister Stefan Löfven

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets mål är att människor med funktionsnedsättningar ska uppnå full delaktighet och jämlikhet. För att detta ska bli verklighet är det viktigt att FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) får en stark roll i svensk lagstiftning.
FÖR kräver därför att Regeringen och Riksdagen nu ser till att konventionen blir lag i Sverige. Det har nu gått tio år sedan Sverige ratificerade konventionen. Väldigt lite har gjorts konkret i Sveriges lagstiftning efter detta. Något som nu är absolut nödvändigt.

Uttalande antaget av Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets landsmöte den 22 mars 2019 i Stockholm.

Med vänlig hälsning
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Lars Hagström, ordförande
Kontaktuppgifter:
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
c/o Lars Hagström
Sunnanväg 2p
222 26 Lund
E.post: lars.hagstrom1@comhem.se

Uttalandet har sänts till:
Statsminister Stefan Löfven, Gustav Fridolin och Isabella Lövin – Miljöpartiet, Jonas Sjöstedt – Vänsterpartiet, Annie Lööf – Centerpartiet, Jan Björklund – Liberalerna, Ulf Kristersson – Moderaterna och Ebba Busch Thoor – Kristdemokraterna. Ordförande och vice ordförande i Riksdagens utskott.
nyheter

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster     Logga in