Följ oss på Facebook

Uttalande från FÖRs landsmöte i Stockholm 2018-03-23


Till Statsrådet Lena Hallengren

Vi, medlemmar i Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet, som idag samlats till landsmöte, vill hälsa Dig välkommen som ny Barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

FÖR arbetar för att vi som lever med funktionsnedsättningar ska garanteras samma mänskliga och medborgerliga rättigheter som alla andra i vårt välfärdssamhälle.

Till synes självklara krav som vi vet att Du också delar med oss. Vi har därför stora förväntningar på Dig som ansvarig för regeringens funktionshinderspolitik.

Du har i media gjort tydligt att LSS är en rättighetslag och att alla som har rätt till personlig assistans ska få sin rätt till detta tillgodosedd.

Vi vill gärna tro Dig på dina ord.

Det är då nödvändigt att Du ser till att LSS-utredningen ges nya direktiv: Kraven på besparingar riktade mot den statliga assistansersättningen måste tas bort.

De förslag som läckt från utredningen att barn under 12 år och personer över 80 år inte längre ska ha rätt till personlig assistans och att andra personliga behov utöver de grundläggande behoven endast ska beviljas med 15 timmar per vecka innebär i praktiken att rätten till personlig assistans avvecklas.

Kvar blir bara, om dessa förslag genomförs, en något utvidgad hemtjänst, om ens det. Borta är kärnan i personlig assistans som är rätt till självbestämmande och egenmakt. Och därmed sker också en i praktiken medveten diskriminering av en stor grupp medborgare.

LSS är ett flaggskepp i svensk välfärdspolitik. Den ger förutsättningar för jämlikhet och för jämställdhet.

Vårt budskap till Dig är tydligt. Stå upp för rätten till personlig assistans och statlig assistansersättning. Ta bort besparingskraven på den statliga assistansersättningen! Ge LSS-utredningen nya direktiv som garanterar vår rätt till personlig assistans som uppfyller kraven på jämlikhet och allas lika värde!

Stockholm den 23 mars 2018
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Lars Hagström, ordförande
Kontaktuppgifter:
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
c/o Lars Hagström
Sunnanväg 2p
222 26 Lund
E-post: lars.hagstrom1@comhem.se
För kännedom: Statsminister Stefan Löfven

nyheter

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster     Logga in